Composite Technique Kit

Composite Technique Kit

Για αποκαταστάσεις σύνθετη ρητίνης

Γρήγορα, εύκολα και χωρίς προσθήκες τα CompoSite και CompoSite Fine στιλβώνουν τη συνολική επιφάνεια της δομής λευκού σφραγίσματος σε μόλις δύο βήματα. Ταυτόχρονα η επιφάνεια σφραγίζεται για να αποτραπεί βακτηριακή διείσδυση.

Περιεχόμενα
Dura-White: 1 από CN1, FL2
CompoSite: 1 από βόλι, λεπίδα, τροχός, δίσκος, κύπελο, midipoint, pear-point, IC
CompoSite Fine: 1 από βόλι, λεπίδα, τροχός, δίσκος, κύπελο, midipoint, pear-point, IC

Οδηγίες χρήσης

Vorbereitungs- und Aufbereitungsanleitung für rotierende Instrumente
DE-32FR-32GB-32