Veri gizliliği bildirimi

Şirketimize olan ilginiz için teşekkür ederiz. SHOFU DENTAL GmbH’nin üst düzey yönetimi veri koruma ve mahremiyete son derece değer verir. SHOFU DENTAL GmbH web sayfalarını herhangi bir kişisel veri vermeden kullanmak her zaman mümkündür. Ancak, bir veri konusu web sitemiz aracılığıyla şirketimizin özel hizmetlerinden herhangi birini kullanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa ve bu tür bir işlem için yasal bir dayanak yoksa, o zaman genellikle veri konusunun onayını alabiliriz.

Kişisel verilerin işlenmesi, örneğin bir veri öznesinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası, her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne uygun olarak ve SHOFU DENTAL için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Bu veri gizliliği bildirimi ile şirketimiz, topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin niteliği, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istemektir. Buna ek olarak, bu veri gizliliği bildirimi, veri öznelerini hak ettikleri haklar hakkında bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

SHOFU DENTAL GmbH, denetleyici olarak, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır. Bununla birlikte, web sitesi tabanlı veri aktarımlarında, mutlak korumanın garanti edilemeyeceği gibi güvenlik boşlukları olabilir. Sonuç olarak, her veri öznesi, örneğin telefonla kişisel verileri alternatif yollarla sağlama seçeneğine sahiptir.

1. Tanımlar

SHOFU DENTAL GmbH’nin veri gizliliği bildirimi, Avrupa yasa koyucu tarafından Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) kabulü için kullanılan şartlara dayanmaktadır. Veri gizliliği bildirimimiz, hem müşterilerimiz hem de iş ortaklarımız tarafından kolayca okunaklı ve anlaşılır olması amaçlanmıştır. Bunu sağlamak için öncelikle kullanılan terminolojiyi açıklamak istiyoruz.

Bu veri gizliliği bildiriminde, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanırız:

a) Kişisel veriler
Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye atıfta bulunan tüm bilgileri içerir (aşağıda “”veri konusu”” olarak anılacaktır). Tanımlanabilir bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir ad, kimlik numarası, konum verileri, fiziksel, fizyolojik, fizyolojik, o kişinin genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği.

b) Veri konusu
Veri öznesi, kişisel verileri denetleyici tarafından işlenen herhangi bir tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişidir.

c) İşleme
İşleme, toplama, kayıt, organizasyon, yapılanma, depolama, uyarlama veya değiştirme, alma, danışma, kullanım gibi otomatik yollarla kişisel veriler üzerinde veya kişisel veri kümelerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem kümesidir, iletim, yayma veya başka bir şekilde kullanılabilir hale getirme, hizalama veya kombinasyon, kısıtlama, silme veya imha ile ifşa.

d) İşlemin kısıtlanması
İşlemin kısıtlanması, gelecekte işlenmesini sınırlamak amacıyla depolanan kişisel verilerin işaretlenmesidir.

e) Takma ad
Takma ad, kişisel verilerin, bu tür ek bilgilerin ayrı olarak tutulması ve teknik ve teknik kişisel verilerin tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye atfedilmemesini sağlamak için örgütsel önlemler.

f) İşleme sorumlusu taraf veya denetleyici
İşlem için sorumlu taraf veya denetleyici, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya diğer organdır. Bu tür işlemlerin amaçları ve araçlarının Birlik veya Üye Devlet yasaları tarafından tanımlanması durumunda, sorumlu taraf veya atanması için özel kriterler Birlik veya Üye Devlet yasaları tarafından öngörebilir.

g) İşlemci
İşlemci, sorumlu taraf adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya başka bir organdır.

h) Alıcı
Alıcı, üçüncü bir taraf olsun veya olmasın, kişisel verilerin açıklandığı gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya başka bir kurumdur. Ancak, Birlik veya Üye Devlet yasaları uyarınca belirli bir soruşturma kapsamında kişisel veri alabilecek kamu yetkilileri alıcı olarak kabul edilmeyecektir.

i) Üçüncü kişi (parti)
Üçüncü bir taraf, veri konusu dışında gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya kuruluş, sorumlu taraf, işlemci ve sorumlu taraf veya işlemcinin doğrudan yetkisi altında bulunan kişiler, kişisel verileri işlemeye yetkilidir.

j) Rıza
Veri konusunun onayı, veri öznesinin bir beyan veya açık bir olumlu eylemle, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine ilişkin anlaşmayı ifade ettiği, serbestçe verilen, belirli, bilgili ve kesin bir göstergesidir.

2. Denetçinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma ile ilgili diğer hükümler için denetleyici:

SHOFU DENTAL GmbH
An der Pönt 70
40885 Ratingen
Almanya

Telefon: +49 (0) 21 02 / 86 64-0
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de

3. Veri Koruma Görevlisinin iletişim bilgileri

Veri Koruma Görevlisi SHOFU DENTAL GmbH
An der Pönt 70
40885 Ratingen
Almanya

Telefon: +49 (0) 21 02 / 86 64-0
E-Mail: dataprotection@shofu.de

4. Çerezler

SHOFU DENTAL GmbH web sayfalarında çerezler kullanılır. Çerezler, bir web tarayıcısı aracılığıyla bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır.

Çok sayıda web sitesi ve sunucu çerezleri kullanır. Birçok tanımlama bilgisi çerez kimliği içerir. Çerezin depolandığı belirli web tarayıcısına web sayfaları ve sunucular atanabilen bir karakter dizesini oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların veri konusunun bireysel tarayıcısını diğer tanımlama bilgilerini içeren diğer web tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir web tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği kullanılarak tanınabilir ve tanımlanabilir.

SHOFU DENTAL GmbH, çerezlerin kullanımı sayesinde bu web sitesinin kullanıcılarına çerezlerin yerleştirilmesi olmadan mümkün olmayan daha kullanıcı dostu hizmetler sunabilir.

Çerez sayesinde, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler en azından kullanıcı tarafından optimize edilebilir. Çerezler, daha önce de belirtildiği gibi, web sitesi kullanıcılarımızı tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmalarını kolaylaştırmaktır.

Veri konusu, web tarayıcısında karşılık gelen bir ayarı ayarlayarak ve böylece çerezlerin kullanımını kalıcı olarak devre dışı bırakarak web sitemiz tarafından çerezlerin kullanımını herhangi bir zamanda devre dışı bırakabilir. Ayrıca, daha önce kullanılmakta olan tüm tanımlama bilgileri herhangi bir zamanda bir web tarayıcısından veya diğer yazılım programlarından silinebilir. Bu tüm geleneksel web tarayıcılarında mümkündür. Veri konusu web tarayıcısında çerezlerin kullanımını devre dışı ederse, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak etkinleştirilemeyebilir.

5. Genel veri ve bilgilerin toplanması

SHOFU DENTAL GmbH web sitesi, bir veri konusu veya otomatik sistem web sitesini aradığında bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucu günlüğü dosyalarında depolanır. Toplanan bilgiler (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesini (sözde yönlendirenler) içerebilir, (4) erişim tarafından çağrılan alt web sitelerini içerebilir. web sitemizde sistem (5) web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir Internet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin Internet servis sağlayıcısı ve (8) bizim saldırılar durumunda güvenlik ihtiyaçları için kullanılabilecek diğer benzer veri ve bilgiler bilgi teknolojisi sistemleri.

SHOFU DENTAL GmbH, bu genel veri ve bilgileri kullanırken veri konusu hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Bunun yerine, bu bilgiler (1) doğru web sitemizin içeriğini sunmak için gereklidir, (2) web sitemizin içeriğini yanı sıra reklam optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemleri ve web sitesi teknolojisinin uzun vadeli canlılığını sağlamak ve (4) hukuk sağlamak bir siber saldırı durumunda cezai kovuşturma için gerekli bilgileri ile icra makamları. Bu nedenle SHOFU DENTAL GmbH, şirketimizin veri koruma sını ve veri güvenliğini artırmak ve işlediğimiz kişisel veriler için optimum düzeyde koruma sağlamak amacıyla anonim olarak toplanan veri ve bilgileri istatistiksel olarak analiz eder. Sunucu günlüğü dosyalarının anonim verileri, bir veri öznesi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır

6. Web sitesi üzerinden iletişim olanağı

SHOFU DENTAL GmbH web sitesi, şirketimizle hızlı elektronik iletişim in yanı sıra bizimle doğrudan iletişim sağlayan yasal gerekliliklere dayalı bilgiler içerir ve bu bilgiler elektronik posta (e-posta adresi) adı verilen genel bir adresi de içerir. Bir veri öznesi kontrolöre e-posta veya iletişim formu aracılığıyla başvurursa, veri öznesi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak saklanır. Veri denetleyicisine tabi bir veri tarafından gönüllü olarak aktarılan bu tür kişisel veriler, veri öznesinin işlenmesi veya iletişim kurulanması amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler üçüncü şahıslara açıklanmaz.

7. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Veri denetleyicisi, veri konusunun kişisel verilerini yalnızca depolama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa yasa koyucusu veya diğer yasa koyucular tarafından denetçinin tabi olduğu yasa ve yönetmeliklerde verilen ölçüde işler ve saklar.

Depolama amacı artık geçerli değilse veya Avrupa yasa koyucu veya diğer yetkili yasa koyucular tarafından öngörülen bir depolama süresinin süresi doluyorsa, kişisel veriler yasal gerekliliklere uygun olarak rutin olarak engellenir veya silinir..

8. Veri konusunun hakları

a) Onay hakkı
Her veri konusu, Avrupa yasama organı tarafından kişisel verilerinin işlenip işlenmediğine ilişkin onayı kontrol eden alma hakkına sahiptir. Bir veri öznesi bu onay hakkını talep etmek isterse, herhangi bir zamanda denetleyicinin herhangi bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

b) Erişim hakkı
Her veri konusu, Avrupa yasa koyucu tarafından herhangi bir zamanda ve depolanan kişisel verileri ve bu bilgilerin bir kopyası hakkında ücretsiz bilgi edinme hakkına sahiptir. Buna ek olarak, Avrupa yasa koyucu aşağıdaki bilgilere veri konu erişim verir:

 • işlemin amaçları
 • işlenen kişisel veri kategorileri
 • kişisel verilerin açıklandığı veya açıklanacak alıcıların alıcıları veya kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar
 • mümkün sayılsa bile, kişisel verilerin depolanacağı planlanan dönem veya mümkün değilse bu dönemi belirlemek için kullanılan kriterler
 • denetleyiciden kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme veya veri konusuyla ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanması veya bu tür işlemlere itiraz etme hakkının varlığı
 • bir denetim makamı ile şikayette bulunma hakkının varlığı
 • kişisel verilerin veri öznesinden toplanmadığı durumlarda, kaynağına ilişkin mevcut bilgiler
 • GDPR Madde 22 (1) ve (4) atıfta da dahil olmak üzere otomatik karar verme varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık hakkında anlamlı bilgi, hem de veri için bu tür işleme önemi ve önemi sonuçları konudur

Buna ek olarak, veri konusu kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı ifşa edilmediği konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu durumda, veri konusu ifşa ile ilgili uygun güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olacaktır.

Bir veri öznesi bu erişim hakkını talep etmek isterse, herhangi bir zamanda denetleyicinin herhangi bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

c) Düzeltme hakkı
Her veri konusu, Avrupalı yasa koyucu tarafından, kendisiyle ilgili yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini geciktirmeksizin, denetleyiciden alma hakkına sahiptir. İşlemin amaçları göz önünde bulundurularak, veri konusu, ek bir beyanda bulunulması da dahil olmak üzere eksik kişisel verilerin tamamlanması hakkına sahiptir.

Bir veri öznesi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda denetleyicinin herhangi bir çalışanına başvurabilir.

d) Silme hakkı (Unutulma hakkı)
Her veri konusu, Avrupa yasama organı tarafından, kendisiyle ilgili kişisel verilerin silinmesini gecikmeksizin kontrol eden alma hakkına sahiptir ve denetleyici, aşağıdaki gerekçeler, işleme gerekli olmadığı ölçüde geçerlidir:

 • Kişisel veriler, toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçlarıyla ilgili olarak artık gerekli değildir.
 • Veri konusu, işlemenin GDPR’nin 6(1) maddesinin (a) noktasına veya (a) GSYİh’nın 9(2) maddesinin (a) noktasına göre dayandığı ve işleme için başka yasal bir zemin bulunmayan onayı geri çeker.
 • Veriler, GDPR’nin 21(1) maddesi uyarınca işleme tabi tutulur ve işleme için geçerli meşru bir neden yoktur veya GDPR’nin 21(2) maddesi uyarınca işleme tabi olan veri konusu nesneleri işlemeye tabi değildir.
 • Kişisel veriler yasadışı olarak işlenmiş olması
 • Kişisel veriler, denetleyicinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet yasalarında yasal bir yükümlülük için silinmelidir.
 • Kişisel veriler, GDPR’nin Madde 8(1) maddesinde belirtilen bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması ile ilgili olarak toplanmıştır.

Başvuru nedenlerinden biri ve bir veri öznesi SHOFU DENTAL GmbH tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini talep etmek isterse, herhangi bir zamanda kontrolördeki herhangi bir çalışanla iletişime geçebilir. SHOFU DENTAL GmbH çalışanı, silme talebine derhal uyulmasını sağlayacaktır.

Denetçinin kişisel verileri kamuya açık hale getirdiğini ve GDPR’nin 17(1) maddesi uyarınca kişisel verileri silmekle yükümlü olduğu durumlarda, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alan denetleyici, teknik önlemler de dahil olmak üzere makul adımları veri öznesinin bu kişisel verilerin işlenmesi gerekli olmadığı ölçüde, bu kişisel verilerin herhangi bir bağlantısı veya kopyalanması veya çoğaltılması gibi denetleyiciler tarafından silinmesini talep ettiği kişisel verileri işleyen diğer denetleyicileri bilgilendirmek. SHOFU DENTAL GmbH’nin bir çalışanı bireysel durumlarda gerekli önlemleri alacaktır.

e) İşlem kısıtlama hakkı
Her veri konusu, Aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu durumlarda, Avrupa yasa koyucu tarafından işlem kısıtlamasından alma hakkına sahiptir:

 • Kişisel verilerin doğruluğu, denetleyicinin kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasını sağlayan bir süre için veri konusu tarafından itiraz edilir.
 • İşleme yasadışıdır ve veri konusu kişisel verilerin silinmesi ve bunun yerine bunların kullanımının kısıtlanması taleplerine karşı çıkar.
 • Denetleyici artık işleme amacıyla kişisel verilere ihtiyaç daralmamaktadır, ancak yasal taleplerin kurulması, uygulanması veya savunulması için veri konusu tarafından gereklidir.
 • Veri konusu, denetleyicinin meşru gerekçesinin veri öznesinin kini geçersiz kılıp geçersiz kılmadığının doğrulanmasına kadar GDPR’nin 21(1) maddesi uyarınca işleme itiraz etmiştir.

Yukarıda belirtilen koşullardan biri yerine getirilirse ve bir veri konusu SHOFU DENTAL GmbH tarafından saklanan kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep ederse, herhangi bir zamanda denetçinin herhangi bir çalışanıyla iletişim kurabilir. SHOFU DENTAL GmbH’nin bir çalışanı, işlemenin kısıtlanmasına başlamak istiyor.

f) Veri taşınabilirliği hakkı
Her veri konusu, Avrupa yasama organı tarafından, bir denetleyiciye sağlanan ve yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde sağlanan kişisel verileri alma hakkına sahiptir. İşlem, GDPR Madde 6(1)’in (a) bendi veya Madde 9(2)’nin (a) maddesi uyarınca, işlemenin rızaya dayanması koşuluyla, kişisel verilerin sağlandığı denetleyiciden engel olmaksızın bu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkına sahiptir. Veya GDPR Madde 6(1) maddesi uyarınca bir sözleşme üzerinde ve işleme kamu yararına bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadığı sürece veya resmi yetki nin kullanılması için gerekli olmadığı sürece, otomatik yollarla gerçekleştirilir denetleyici.

Ayrıca, GDPR’nin 20(1) maddesi uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanmakta, veri konusu, teknik olarak mümkün olmadığı ve bunu yaparken de dahil olmak üzere, kişisel verilerin doğrudan bir kontrolörden diğerine iletilmesini hakkına sahiptir. başkalarının hak ve özgürlüklerini etkiler.

Veri taşınabilirliği hakkını savunmak için, veri konusu SHOFU DENTAL GmbH’nin herhangi bir çalışanıyla herhangi bir zamanda iletişim kurabilir.

g) İtiraz hakkı
Her veri konusu, Avrupa yasama organı tarafından, herhangi bir zamanda, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine, GDPR’nin 6(1) maddesinin (e) veya (f) bendinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Bu, bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

SHOFU DENTAL GmbH, veri konusunun menfaatlerini, hak ve özgürlüklerini geçersiz kılacak yasal bir neden gösteremezsek veya kuruluş, tatbikat veya savunma için, itiraz durumunda kişisel verileri işlemez. yasal iddialar.

SHOFU DENTAL GmbH kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işlerse, veri konusu, söz konusu pazarlama için kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Bu, bu tür doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. Eğer veriler doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesiyle ilgili olarak SHOFU DENTAL GmbH’ye konu olursa, SHOFU DENTAL GmbH artık kişisel verileri bu amaçlar için işlemez.

Buna ek olarak, veri konusu, kendi özel durumu ile ilgili gerekçelerle, SHOFU DENTAL GmbH tarafından bilimsel veya tarihsel araştırma amacıyla veya Madde uyarınca istatistiksel amaçlarla kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Kamu yararı namına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için işlem gerekli olmadığı sürece, GDPR’nin 89(1) maddesi.

İtiraz hakkını kullanmak için, veri konusu SHOFU DENTAL GmbH’nin herhangi bir çalışanıyla veya başka bir çalışanla iletişim kurabilir. Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında ve 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, veri konusu teknik şartnameleri kullanarak otomatik yollarla itiraz etme hakkını da kullanabilir.

h) Profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik bireysel karar verme
Her veri konusu, Avrupalı yasa koyucu tarafından, kendisi yle ilgili yasal etkiler yaratan veya benzer şekilde onu önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma da dahil olmak üzere, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmamak hakkına sahiptir. karar (1) veri öznesi ile veri denetleyicisi arasındaki bir sözleşmeye girmek veya ifa etmek için gerekli değildir veya (2) denetleyicinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet yasalarınca izin verilip de bir öznenin hak ve özgürlükleri ve meşru çıkarları veya (3) veri öznesinin açık rızasına dayanmaz.

Karar (1) veri öznesi ile veri denetleyicisi arasında bir sözleşmenin girilmesi veya ifası için gerekliyse veya (2) veri konusunun açık rızasına dayanıyorsa, SHOFU DENTAL GmbH veri öznesinin haklarını korumak için uygun önlemleri uygular. ve özgürlükler ve meşru çıkarları, en azından denetleyici adına insan müdahalesi elde etme hakkını içerecek, kendi bakış açısını ifade etmek ve karara itiraz etmek.

Veri konusu otomatik bireysel karar verme ile ilgili hakları kullanmak isterse, herhangi bir zamanda denetçinin herhangi bir çalışanına başvurabilir.

(i) Veri koruma iznini geri çekme hakkı
Her veri konusu, Avrupa yasama organı tarafından kişisel verilerinin işlenmesine olan rızasını herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahiptir.

Veri konusu rızayı geri çekme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda denetleyicinin herhangi bir çalışanına başvurabilir.

j) Denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkı
Madde 77 GDPR uyarınca, bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için, genellikle her zamanki ikamet veya işyeri veya şirket merkezinin denetim otoritesi ile irtibata geçebilirsiniz.

9. Gizlilik uygulamalar ve başvuru sürecinde

Veri denetleyicisi, başvuru sahiplerinin kişisel verilerini başvuru sürecini yönetmek amacıyla toplar ve işler. Veriler elektronik yollarla da işlenebilir. Bu durum özellikle, başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini elektronik yollarla, örneğin, e-posta yoluyla veya web sitesinde ki web formunu kullanarak denetleyiciye göndermesi durumunda geçerlidir. Denetçi, başvuru sahibiyle bir iş sözleşmesi yaparsa, gönderilen veriler yasal düzenlemelere uygun olarak iş ilişkisinin uygulanması amacıyla saklanır. Denetçi, başvuru sahibi ile iş sözleşmesi yapmazsa, başvuru belgeleri, reddi kararının açıklanmasından iki ay sonra, bir silme nin başka bir yasal denetleyicinin çıkarları. Diğer meşru çıkarları bu etkiyi dahil etmek, örneğin, Eşit Muamele Alman Genel Yasası (AGG) uyarınca bir süreç içinde ispat bir yük.

10. Facebook kullanımı ve uygulanması ile ilgili veri koruma hükümleri

Denetleyici, Facebook’un bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağdır.

Bir sosyal ağ, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasına ve sanal bir alanda etkileşime geçmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir topluluk olan Internet’teki sosyal toplantılar için bir yerdir. Bir sosyal ağ fikir ve deneyim alışverişi için bir platform olarak hizmet verebilir veya Internet topluluğunun kişisel veya işle ilgili bilgiler sağlamasına olanak sağlayabilir. Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının arkadaşlık istekleri aracılığıyla özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve ağ yüklemesine olanak tanır.

Facebook’un faaliyet gösteren şirketi Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bir veri öznesi Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada dışında yaşıyorsa, denetleyici Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda’dır.

Denetleyici tarafından işletilen ve bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentisi) entegre edildiği bu web sitesinin tek tek sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemindeki web tarayıcısının, facebook bileşeni aracılığıyla ilgili Facebook bileşeninin ekranını Facebook’tan indirmesi istenir. Tüm Facebook eklentilerine genel bir bakış http://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Bu teknik prosedür sırasında, Facebook web sitemizin belirli bir alt sitesi veri konusu tarafından ziyaret edildi farkındadır.

Veri konusu aynı anda Facebook’ta oturum açmışsa, Facebook veri konusu tarafından web sitemize yapılan her çağrıyı algılar ve web sitemizi ziyareti boyunca, web sitemizin belirli bir alt sitesinin veri konusu tarafından ziyaret edildiğini algılar. Bu bilgiler Facebook bileşeni tarafından toplanır ve veri konusunun ilgili Facebook hesabıyla ilişkilidir. Veri konusu web sitemize entegre edilmiş Facebook düğmelerinden birine (örneğin “Beğen” düğmesine) tıklarsa veya veri konusu yorum gönderirse, Facebook bu bilgileri konu verilerinin kişisel Facebook kullanıcı hesabıyla eşler ve kişisel verileri saklar.

Facebook her zaman alır, Facebook bileşeni üzerinden alır, veri konusu tarafından web sitemize bir ziyaret hakkında bilgi, ne zaman veri konusu aynı anda Facebook’a web sitemize çağrı sırasında oturum açılır. Bu, veri öznesinin Facebook bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri konusu bu tür bilgileri Facebook’a bu şekilde iletmek istemiyorsa, web sitemize çağrı yapmadan önce Facebook hesabından çıkış yaparak bunu engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan ve http://de-de.facebook.com/about/privacy/‘de yayınlanan veri koruma politikası, Kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanımı hakkında bilgi sağlar. Bu politika, veri konusunun gizliliğini korumak için Facebook tarafından sağlanan kullanılabilir ayar seçeneklerini de açıklar. Buna ek olarak, Facebook’a veri iletiminin ortadan kaldırılmasına olanak sağlamak için farklı yapılandırma seçenekleri de mevcuttur. Bu uygulamalar, Facebook’a veri iletimini ortadan kaldırmak için veri konusu tarafından kullanılabilir.

11. Google Analytics’in kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili veri koruma hükümleri (anonymizasyon işlevi ile)

Denetleyici, Google Analytics bileşenlerini (anonymization işlevi ile) bu web sitesine entegre etmiştir. Google Analytics bir web analizi hizmetidir. Web analitiği, web sitelerine gelen ziyaretçilerin davranışlarıyla ilgili verilerin toplanması, toplanması ve analizidir. Bir web analiz hizmeti, diğerlerinin yanı sıra, bir kişinin geldiği web sitesi (sözde referrer), hangi alt sayfaların ziyaret edildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne süreyle görüntülendiği hakkında veri toplar. Web analitiği esas olarak bir web sitesinin optimizasyonu ve Internet reklamcılığının maliyet-fayda analizini yapmak için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin işletim şirketi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, AMERIKA Birleşik Devletleri’dir.

Denetleyici, Google Analytics aracılığıyla web analizi için “_gat,_anonymizeIp” uygulamasını kullanır. Bu uygulama sayesinde, veri konusunun Internet bağlantısının IP adresi Google tarafından kısaltılmış ve Web sitelerimize Avrupa Birliği Üye Devleti’nden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’na başka bir Akit Devlet’ten erişirken anonimleştirilmiştir.

Google Analytics bileşeninin amacı web sitemizdeki trafiği analiz etmektir. Google, toplanan veri ve bilgileri, diğerlerinin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek ve web sitelerimizdeki etkinlikleri gösteren çevrimiçi raporlar sunmak ve web sitemizin kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri bizim için sağlamak için kullanır.

Google Analytics, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezler yukarıda tanımlanmıştır. Çerez, Google’ın web sitemizin kullanımını analiz etmesini sağlar. Denetleyici tarafından işletilen ve bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği bu web sitesinin tek tek sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemindeki web tarayıcısı otomatik olarak Google’a veri gönderir. çevrimiçi analiz amacıyla ilgili Google Analytics bileşeni aracılığıyla. Bu teknik prosedür sırasında Google, veri konusunun IP adresi gibi kişisel bilgiler hakkında bilgi edinirken, google’ın diğerlerinin yanı sıra ziyaretçilerin ve tıklamaların kökenini anlamasına ve daha sonra komisyon anlaşmaları oluşturmasına olanak tanır.

Çerez, erişim süresi, erişimin yapıldığı yer ve veri konusu tarafından web sitemize yapılan ziyaretlerin sıklığı gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyarette, veri konusu tarafından kullanılan Internet erişiminin IP adresi de dahil olmak üzere bu tür kişisel veriler, Amerika Birleşik Devletleri’nde Google’a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır. Google, teknik prosedür yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara ifşa edebilir.

Veri konusu, yukarıda belirtildiği gibi, web tarayıcısının kullanımdaki ayarlarının ilgili bir şekilde ayarlanması yoluyla web sitemiz üzerinden çerezlerin ayarlanmasını herhangi bir zamanda engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak inkar edebilir. Kullanılan web tarayıcısının ayarlarında böyle bir ayarlama, Google Analytics’in veri konusunun bilgi teknolojisi sistemine çerez yerleştirmesini de engeller. Ayrıca, Google Analytics tarafından kullanılmakta olan tüm çerezler web tarayıcısı veya diğer yazılım programları kullanılarak herhangi bir zamanda silinebilir.

Buna ek olarak, veri konusu, Google Analytics tarafından oluşturulan ve bu web sitesinin kullanımıyla ilgili verilerin toplanmasına ve bu verilerin Google tarafından işlenmesine itiraz etme ve bu tür toplama ve işlemeyi önleme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, veri konusu indirmeniz ve http://tools.google.com/dlpage/gaoptout bağlantı altında bir tarayıcı eklentisi yüklemeniz gerekir. Bu tarayıcı eklentisi, JavaScript aracılığıyla Google Analytics’e web sayfalarına yapılan ziyaretlerle ilgili herhangi bir verinin ve bilgilerin Google Analytics’e aktarılmasına izin verilmeyeceğini bildirir. Tarayıcı eklentisinin yüklenmesi Google tarafından bir itiraz olarak kabul edilir. Veri konusunun bilgi teknolojisi sistemi daha sonra silinirse, biçimlendirilirse veya yeni yüklenirse, veri öznesinin Google Analytics’i devre dışı katmak için tarayıcı eklentisini yeniden yüklemesi gerekir. Tarayıcı eklentisi veri öznesi veya kendi yetki alanına atfedilebilir başka bir kişi tarafından kaldırılırsa veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisinin yeniden yüklenmesini veya yeniden etkinleştirmesini yürütmek mümkündür.

Daha fazla bilgi ve Google’ın geçerli veri koruma hükümleri www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ve www.google.com/analytics/terms/de.html bulunabilir. Google Analytics daha www.google.com/intl/de_de/analytics/ açıklanmıştır.

12. YouTube kullanımı ve uygulanması ile ilgili veri koruma hükümleri

Denetleyici, YouTube’un bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. YouTube, video yayıncılarının ve diğer kullanıcıların video klipleri ücretsiz olarak ayarlamasına ve ayrıca belirtilen video klipleri görüntüleme, gözden geçirme ve yorum yapabilmesine olanak tanıyan bir Internet video portalıdır. YouTube, internet portalı üzerinden tam uzunlukta film ve televizyon yayınlarının yanı sıra kullanıcılar tarafından yapılan müzik videoları, fragmanlar ve videolara erişim sağlayarak her türlü videonun yayınlanmasına olanak tanır.

YouTube’un faaliyet gösteren şirketi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD’dir. YouTube, LLC, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD’nin bir yan kuruluşudur.

Denetleyici tarafından işletilen ve bir YouTube bileşeninin (YouTube videosu) entegre edildiği bu web sitesinin tek tek sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri konusunun bilgi teknolojisi sistemindeki web tarayıcısının, YouTube bileşeni aracılığıyla İlgili YouTube bileşeninin ekranını youtube’dan indirmesi istenir. YouTube ile ilgili daha fazla bilgiyi www.youtube.com/yt/about/de/ bulabilirsiniz. Bu teknik prosedür sırasında, YouTube ve Google, web sitemizin belirli bir alt sitesinin veri konusu tarafından ziyaret edildiği konusunda bilgi edinilir.

Veri konusu aynı anda YouTube’da oturum açmışsa, YouTube, web sitemizin belirli bir alt sitesinin veri konusu tarafından ziyaret edildiği bir YouTube videosu içeren bir alt siteye yapılan her çağrıyı algılar. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve veri konusunun ilgili YouTube hesabına atanır.

YouTube ve Google, YouTube bileşeni aracılığıyla, veri konusu web sitemize çağrı sırasında aynı anda YouTube’da oturum açtıklarında, veri konusu tarafından web sitemizi ziyaret etme hakkında bilgi alır. Bu, veri konusunun bir YouTube videosuna tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri konusu bu tür bilgileri YouTube ve Google’a bu şekilde iletmek istemiyorsa, web sitemize çağrı yapmadan önce YouTube hesabından çıkış yaparak bunu engelleyebilir.

YouTube’un www.google.de/intl/de/policies/privacy/ da bulunabilen yayınlanmış veri koruma hükümleri, YouTube ve Google tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı hakkında bilgi sağlar.rhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt.

13. İşlem yapmak için yasal dayanak

Madde 6(1) aydınlatılmış. GDPR’nin bir parçası, belirli bir işleme amacıyla onay aldığımız işleme işlemleri için yasal temel teşkil eder. Kişisel verilerin işlenmesi, veri öznesinin taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse, örneğin, örneğin, malların tedariki veya başka bir hizmet için işleme işlemleri gerekli olduğunda, işlem Madde 6(1) ışıklı maddeye dayanır. GDPR b. Aynı durum, sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olan bu tür işleme işlemleri için de geçerlidir, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili soruşturmalar söz konusu olduğunda. Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlüye tabi ise, örneğin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için, o zaman işleme Madde 6 (1) lit dayanmaktadır. GDPR c. Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, veri öznesinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olabilir. Bu durum, örneğin, bir ziyaretçi bizim tesislerinde yaralandı ve onun adı, yaş, sağlık sigortası verileri veya diğer hayati bilgiler bir doktor, hastane veya diğer üçüncü şahıslara açıklanması gerekir. Sonra işleme Art. 6(1) yaktı dayalı olacaktır. GDPR’nin d.’si. Son olarak, işleme işlemleri Madde 6(1) yanan dayalı olabilir. GDPR f. Bu yasal dayanak, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatleri için gerekli ise, yukarıda belirtilen hukuki dayanaklardan herhangi biri kapsamında olmayan işlemler için kullanılır. veri konusunun çıkarları veya temel hak ve özgürlükleri. Bu tür işleme işlemleri özellikle Avrupa yasama organı tarafından belirtildiği için izin verilir. Veri öznesi denetleyicinin bir istemcisi ise meşru bir çıkar kabul edilebilir olduğunu düşündü (Resital 47 Cümle 2 GDPR).

14. Denetleyici veya üçüncü bir tarafça takip edilen işleme meşru menfaatleri

Kişisel verilerin işlenmesi Madde 6(1) lit dayalı nerede. GDPR’ın f’ si, bizim meşru çıkarımız işimizi tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı için yürütmektir.

15. Kişisel verilerin depolanacağı dönem

Kişisel verilerin depolama süresini belirlemek için kullanılan ölçüt, ilgili yasal saklama süresidir. Bu sürenin sona ermesinden sonra, ilgili veriler, bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya başlatılması için artık gerekli olmadığı ölçüde, düzenli olarak silinir.

16. Kişisel verilerin sağlanmasına ilişkin yasal veya sözleşmeye dayalı düzenlemeler; bir sözleşme yapmak için gerekli olan gereklilik; kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; bu tür verilerin sağlanamamasının olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen yasalar (örneğin vergi düzenlemeleri) tarafından gerekli olduğunu veya sözleşme hükümlerinden (örn. sözleşme ortağı hakkındaki bilgiler) kaynaklanabilir olduğunu açıklığa kavuştururuz. Bazı durumlarda, veri öznesinin bize daha sonra bizim tarafından işlenmesi gereken kişisel verileri sağlayacağı na ilişkin bir sözleşme nin yapılması gerekebilir. Örneğin, veri konusu, şirketimiz kendisiyle bir sözleşme imzaladığında bize kişisel verileri sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri konusuyla yapılan sözleşmenin sonuçlandırılamaması sonucunu doğurur. Kişisel veriler veri konusu tarafından sağlanmadan önce, veri konusu Veri Koruma Yetkilimize başvurmalıdır. Veri Koruma Görevlimiz, kişisel verilerin sağlanmasının kanun veya sözleşme gereği mi yoksa sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığını, kişisel verileri sağlama yükümlülüğü nün olup olmadığını ve kişisel veriler.

Otomatik karar vermenin varlığı

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmayız.

Bu veri gizliliği bildirimi, Dış Veri Koruma Görevlisi, Bamberg olarak işlev gören DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH nin Gizlilik Bildirimi Jeneratörü tarafından oluşturulmuş ve Kullanılmış Bilgisayar satan RC GmbH ile işbirliği içinde geliştirilmiş ve WILDE BEUGER SOLMECKE Hukuk Bürosu / avukatlarıdır.