Abrasives Dresser

Abrasives Dresser

Aşındırıcı ve parlatıcıların bilelenmesi ve temizlenmesi

Aşındırıcılar ve parlatıcılarda hassas çalışma için isteğe göre şekillerin verilmesi tercih edilir. Ayrıca keskin kenarlar veya eğriler aşınır, böylece sapta hala yeterli malzeme olmasına rağmen cihaz artık kullanılmaz. Verilecek şekil ile kullanıma devam edilebilir.

Elmas yerleştirilmiş Abrasive Dresser seramik esaslı tesviye ve parlatıcılar için ve alüminyum oksitten yapılmış SHOFU Adjuster, kenarların ve eğrilerin kolay şekillendirilmesini ve enstrümanların temizlenmesini sağlar.

Bilimsel Yayınlar

Abrasives Dresser: Auf das richtige Instrument kommt es an
DE-32