BeautiBond Universal

BeautiBond Universal

Çok fonksiyonlu ışıkla aktive olan bonding sistemi

Özel bileşimi sayesinde, bu universal bonding sistemi, üstün yapışma mukavemeti, kolay uygulaması ile çok yönlü bir üründür. Sadece doğrudan kompozit restorasyonlar ve ağı içindeki tamirler için değil, aynı zamanda, endirekt restorasyonlarda, veneer ve kompozit kor dahil birçok restorasyon için de endikedir.

BeautiBond Universal, tek aşamalı, kendinden asitli, adesiv ve bonding birlikte sağlayan tek bileşenli bir bondingdir. Dolgu maddesi ve HEMA içermeyen formülasyon, suyun ortamdan uzaklaştırılmasını kolaylaştırır, sadece 5 μm kalınlığında (anterior restorasyonlar için uygun hale getirir) bağlayıcı bir film oluşturur, mine ve dentin ile kompozit, zirkon ve alümina seramikleri ve kıymetli ve kıymetsiz metallerin mükemmel bir bağlanma sağlar.

İki aksesuar ürün sistemi tamamlar: BeautiBond Universal DC Aktivatör rezin simanların ve rezin kor malzemelerinin ön işlemi ve dual olarak aktivasyonun etkinleştirilmesi içindir. BeautiBond Universal CR Enhancer silikat cam ve lityum silikat cam seramiklerin ve ışıklı kompozitlerin primer işlemi içindir.

Özellikleri

  • Mine ve dentine yüksek bağlanma mukavemeti
  • HEMA ve doldurucu içermeyen formülasyon sayesinde en aza indirilmiş hassasiyet
  • Estetik restorasyonlar için görünmez kenar çizgileri ile çok ince film (5 μm) kalınlığı
  • Rezin siman ve rezin kor malzemeleri ile kullanıma uygun üniversal yapıştırma sistemi

Endikasyonları

  • Işıkla sertleşen kompozitler ile doğrudan restorasyonlar
  • Ağız içinde ışıkla sertleşen kompozitlerin kırık restorasyonların tamiri
  • Işıkla veya dual kürlenmiş rezin simanların endirekt restorasyonlarının simantasyonu
  • Işıklı ve dual kürlenmiş rezin materyal ile kor yapımı

Broşürler

BeautiBond Universal
DE-32ES-32FR-32GB-32IT-32RU-32

Step by Step

BeautiBond Universal
GB-32