Beautifil II

Beautifil II

Sürekli florür salan estetik restoratif materyal

Beautifil II, mükemmel renk uyumu, olağanüstü kullanım özellikleri, plak oluşumunu önleyici etkisi ve estetik görünümü ile ikna edicidir. Biyoaktif S-PRG dolgu maddesi nedeniyle Giomer kategorisinin bu bileşiği, ağızdaki florür konsantrasyonuna bağlı olarak florürü serbest bırakma ve yeniden şarj etme (yükleme) özelliğine sahiptir.

Patentli dolgu teknolojisi, doğal dişlerin ışık iletimi ve yansıtma özelliklerini dolguya entegre eder, böylece tek bir tabaka ile neredeyse doğal dişe eşdeğer restorasyonlar elde edilir.

Beautifil II’de hammadde olarak kullanılan cam doldurucular doğal mineye eşdeğer sertliği sağlar ki bu da dişin doğal dokularıyla uyumlu ve dosttur. Bu nedenle materyal hem anterior hem de posterior dişler için uygundur.

Özellikleri

 • Doğal diş gibi ışık geçirgenliği ve yansıması
 • Renk uyumluluğu ve sürekliliği
 • Anti plak etkisi
 • Doğal diş gibi floresan özelliği
 • Olağanüstü radyoopasite
 • Sürekli florür salınımı ve yeniden yükleme yeteneği
 • Güvenilir dayanma gücü ve uzun kullanım ömrü

Endikasyonları
En iyi estetik ve biyouyumluluk gerektiren doğrudan restorasyonlar, örneğin:

 • Sınıf I – V kavitelerin restorasyonları
 • Servikal erezyon ve kök üzeri çürük restorasyonları
 • Kırık insizal kenarların onarılması
 • Veneer ve post uygulamarında
 • Doğrudan diş şekillerini düzeltme

Broşürler

Beautifil II
DE-32ES-32FR-32GB-32IT-32LT-32SB-32SE-32

Bilimsel Yayınlar

Beautifil II: Ästhetische Restauration von Frontzähnen
DE-32
Beautifil II: Ästhetische Zahnverbreiterung mit Komposit
DE-32
Beautifil II: Flow-Matritzen-Technik
DE-32
Beautifil II: Schmelz-Dentin-analoge Lichtleiteigenschaften
DE-32
Beautifil II: Direkte Restaurationen mit Giomer: ästhetisch und protektiv
DE-32
Beautifil II: Adhäsivrestaurationen von minimalinvasiv bis rekonstruktiv
DE-32
Beautifil II: Daten einer 8-Jahres-Studie erfolgreich publiziert
DE-32
Beautifil II: Restaurationen mit Giomer / Flowable frame technique
DE-32
Giomer: MiCD International Advisor Meeting in Kyoto
GB-32
Giomer Bibliography
GB-32