FL-Bond II Etchant

FL-Bond II Etchant

Mineye daha fazla tutunma için

adesiv asitli dağlama maddesi olan FL-Bond II Etchant, mine üzerinde kendiliğinden (self-etch) asitli bağlama sistemlerinin kullanılmasından önce daha güçlü bir asitleme için özellikle uygundur; sadece yaklaşık % 7 oranında fosforik asit içerir.