Solidex Solibond

Solidex Solibond

Silan bonding ajanı olan Soilbond metal ile kompozit materyali arasındaki bağlanmayı güçlendirmek içindir.

Metal ve kompozit arasında güvenilir bir bağ oluşturmak için ek bir bağlayıcığı güçlendirici bir yöntem olan Solibond, Rocatec (Espe) veya Silicoater (Heraeus-Kulzer) gibi silan bağlama sistemlerinin kullanımını içerir. Solibond basitçe diğer üreticinin silan bağlama ajanıyla değiştirilebilir. Mevcut kompozit restorasyonları düzenlenirken, onarılırken ve geleneksel akrilik dişleri kişiye özgülenirken de aynı silan bağlayıcının kullanılması önerilir.